Privacy statement

Privacy statement

Wanneer je de Efteling bezoekt willen we je even laten ontsnappen aan het leven van alledag. Daarom kom jij als gast bij ons altijd op de eerste plaats. Het gevoel van gastvrijheid willen we je niet alleen tijdens je bezoek aan het park laten ervaren maar bijvoorbeeld ook al vooraf bij het plannen van een bezoek. Om je op alle momenten goed te kunnen helpen hebben we hiervoor in sommige gevallen informatie van je nodig. We vinden het daarbij belangrijk dat je weet dat wij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Daarom leggen we in dit privacy statement uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

1. Wie zijn wij?

Wij zijn De Efteling B.V.: Nederlands grootste attractiepark, gevestigd aan de Europalaan 1, 5171 KW te Kaatsheuvel, Nederland. Wie langer van de Efteling wil genieten kan sprookjesachtig overnachten in één van de vakantieparken en hotels. In het Efteling Theater genieten gasten van de mooiste musicals en shows.
De Efteling is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy statement. 

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

2.1. Algemeen
Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken: 

a. Naam en andere identificerende informatie
We kunnen bijvoorbeeld jouw naam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit en het land waarin je woont vastleggen.

b. Contactgegevens en gegevens over jouw persoonlijke account of registratie
Je contactgegevens kunnen jouw adres, telefoonnummer en e-mailadres omvatten. Als je je  voor een bepaalde dienst registreert of een persoonlijk Mijn Efteling-account aanmaakt, kunnen we ook de inloggegevens en andere informatie vastleggen die je op het account- of registratieformulier invult.

c. Informatie over jouw reserveringen, boekingen en aankopen
Als je entreebewijzen voor het attractiepark of Efteling Theater koopt of reserveert, een (parkeer)abonnement, een verblijf of arrangement bij ons boekt, toegangspassen voor attracties reserveert of bijvoorbeeld (golf)diensten afneemt, verwerken wij de aankoop, reserverings- en boekingsinformatie. Deze informatie kan gegevens over jouw entreebewijs, abonnement, verblijf,  toegangspassen, golfdiensten, de prijzen en de datum van de reservering of boeking omvatten. Bovendien verwerken we informatie – via jouw verblijfsinformatie of abonnement - met betrekking tot aanvullende diensten (zoals bestelde extra’s bij jouw verblijf) en producten die je afneemt (bijvoorbeeld in het attractiepark). Ook wordt bij een bezoek aan de Efteling bij het scannen van jouw entreebewijs of (parkeer)abonnement de dag en tijdstip van het scannen vastgelegd. Ten aanzien van verblijf- of restaurantreserveringen verwerken we verder informatie zoals jouw reisgenoten of dieetwensen en eventueel aanvullende hulp.

d. Onze communicatie met jou
Als je ons een e-mail stuurt of met ons chat via social media of online, leggen wij deze communicatie vast. Als je ons belt, legt het Efteling Contact Center jouw vragen of klachten vast in onze database. We kunnen ook telefoongesprekken vastleggen voor trainingsdoeleinden, het vastleggen van afspraken of ter voorkoming of bestrijding van fraude. 

e. Informatie die we verzamelen als je onze websites, apps en andere digitale media gebruikt
- Als je onze websites bezoekt of een van onze apps gebruikt, kunnen we jouw IP-adres, type browser, besturingssysteem, doorverwijzende website, surfgedrag en appgebruik vastleggen. We kunnen een automatische melding krijgen als je een nieuwsbrief opent of in zo'n nieuwsbrief op een koppeling klikt. 
- Met jouw toestemming kunnen we ook jouw locatiegegevens ontvangen. 
- Je kunt er ook mee instemmen ons toegang te verlenen tot bepaalde gegevens die zijn opgeslagen op jouw mobiele telefoon. Zie hieronder (cookies) voor meer informatie.

f. Informatie die we verzamelen als je gebruik maakt van de Efteling-app
De Efteling-app helpt je het meeste uit je dag te halen. Als je de app gebruikt dan vragen we je specifiek toestemming voor het delen van je locatie en toestemming voor het kunnen versturen van (push) notificaties. Deze push notificaties kunnen zowel commerciële als service-boodschappen bevatten. Binnen de toestemming voor de locatie maakt de Efteling gebruik van zogenaamde geofences om bijvoorbeeld te bepalen of je je in het park bevindt. Deze geofencing beperkt zich tot de Wereld van de Efteling.

Daarnaast wordt informatie ten aanzien van het appgebruik en geanonimiseerde gebruikersdata verzameld. Deze informatie wordt geanalyseerd en gebruikt om de app en de beleving van de Efteling te verbeteren.

g. Informatie met betrekking tot social media
Afhankelijk van jouw instellingen voor social netwerken kunnen wij informatie ontvangen van de provider van jouw social netwerk. Als het mogelijk is om bijvoorbeeld met een account van een sociaal netwerk  (bijv. Facebook of Instagram) in te loggen op onze diensten, kunnen wij je sociaalnetwerkprofiel ontvangen, met contactgegevens, interesses en contactpersonen. Meer informatie over de persoonsgegevens die wij van de provider van jouw social netwerk ontvangen en over het wijzigen van jouw instellingen vind je op de website en in het privacybeleid van de provider van het social netwerk.

h. Informatie die je met ons deelt
Je kunt ervoor kiezen om informatie met ons te delen, bijvoorbeeld als je op ons reageert op Facebook, een klantenonderzoek invult of je inschrijft voor een prijsvraag.

i. Beeldmateriaal
Om redenen van veiligheid en beveiliging hangen er door het gehele attractiepark, de verblijven en het Efteling Theater videocamera’s. Sommige beelden worden voor bepaalde duur bewaard, andere beelden zijn niet vastgelegde live feeds. Daarnaast zijn bij diverse attracties fotocamera’s geïnstalleerd die beelden maken van gasten in attracties. Deze foto’s worden voor recreatieve commerciële doeleinden gemaakt (verkoop van foto’s aan gasten) en kunnen onder omstandigheden gebruikt worden voor redenen van veiligheid en beveiliging. Tot slot wordt de afbeelding bewaard die is gekoppeld aan jouw abonnement en/of Mijn Efteling-account.

j. Sollicitatieprocedure
Informatie die je met ons deelt met betrekking tot een sollicitatieprocedure bij De Efteling.


2.2. Gevoelige gegevens
Bepaalde categorieën persoonlijke informatie die wij verzamelen en gebruiken, kunnen op grond van Algemene Verordening Gegevensbescherming of de Nederlandse privacywetgeving worden beschouwd als “gevoelige persoonsgegevens”. Wij kunnen verplicht zijn om deze gegevens te verzamelen, te gebruiken en met derden te delen voor de doeleinden die in dit privacy statement zijn beschreven. 

Je kunt ook aangeven dergelijke informatie met ons te willen delen, bijvoorbeeld omdat je om specifieke hulp hebt verzocht of een bepaald type speciale maaltijd bestelt (waar bijvoorbeeld uit af te leiden valt dat je een bepaalde religie aanhangt of dat je bepaalde gezondheidsproblemen hebt). Door het leveren van persoonlijke informatie die valt onder, of beschouwd kan worden als, gevoelige persoonlijke informatie, stem je ermee in dat wij deze informatie kunnen verzamelen, gebruiken en met derden kunnen delen, zoals in dit privacy statement is beschreven.


2.3. Cookies en vergelijkbare technologieën 
Als je onze website of mobiele apps gebruikt, verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare technologieën. Je kunt in het cookiedashboard zelf aangeven welke cookies geplaatst mogen worden door De Efteling. Als je jouw cookievoorkeuren wilt aanpassen dan kan je het cookiedashboard altijd via onze cookieverklaring pagina bereiken om aanpassingen te verrichten. 

2.3.1.
Via Google Analytics worden op Efteling.com geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Daarnaast maken we gebruik van de functie Verbeterde conversies om de nauwkeurigheid van metingen te verbeteren. Hierbij worden gegevens van de website éérst gehasht voor deze naar Google worden verstuurd. Zo maakt deze functie gebruik van een veilig algoritme voor eenrichtingshashing met de naam SHA256 voor gegevens van klanten, zoals e-mailadressen, voordat deze naar Google worden verzonden. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:
• We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
• We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
• We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
• We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Mocht je toch niet willen dat je geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden dan kan je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.


2.4. Specifieke diensten, apps of evenementen

Voor specifieke diensten, apps of evenementen kunnen wij andere soorten gegevens verzamelen en die gebruiken voor andere doeleinden dan in dit privacy statement is beschreven. Wij informeren je hierover als je je registreert voor een dienst of een evenement of als je een app downloadt. 

3. Hoe verzamelen wij jouw gegevens?

De Efteling kan jouw persoonsgegevens op een aantal manieren verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer je een verblijf boekt, meedoet aan een prijsvraag, een abonnement afsluit, een toegangskaart koopt, een van onze apps gebruikt, solliciteert, via social media met ons communiceert of je inschrijft voor onze nieuwsbrief. 

We kunnen ook persoonlijke informatie ontvangen van onze partners of dienstverleners (bijvoorbeeld reisorganisaties of partners waarmee wij een prijsvraag organiseren).

We verzamelen alleen gegevens op basis van de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemde grondslagen. 

Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan De Efteling verstrekken indien één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die dit privacybeleid heeft gelezen ons hiervoor namens jou toestemming geeft. Wij verzoeken je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien je nog geen toestemming hebt gekregen. Sommige diensten (zoals het online kopen van tickets, het afsluiten van abonnementen of het maken van boekingen) zijn niet toegankelijk voor jongeren die jonger zijn dan 18 jaar. 

4. Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens? 

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

a. Om onze diensten te leveren
Om jouw reserveringen en boekingen te kunnen afhandelen en jouw aankopen aan te kunnen bieden, moeten wij de meeste hierboven beschreven informatie verwerken. We hebben bijvoorbeeld jouw contactgegevens nodig.

b. Om jou onze online diensten en mobiele apps aan te bieden
- Sommige van onze online diensten en apps gebruiken jouw locatie, bijvoorbeeld om je de dichtstbijzijnde interessante locatie te laten zien. 
- Om het gebruik van onze online diensten of apps voor je te vereenvoudigen, kunnen wij de door ons verzamelde gegevens van jouw gebruik van onze digitale media analyseren en die combineren met informatie die via cookies en vergelijkbare technologieën (zie hierboven) is verzameld. Bijvoorbeeld om te weten welk digitaal kanaal (e-mail, social media) of apparaat (desktop, tablet of mobiele telefoon) jouw voorkeur heeft, zodat we onze communicatie kunnen toespitsen op dat kanaal of apparaat.

c. Om met je te communiceren
We gebruiken jouw contactgegevens om met je te communiceren, vragen te beantwoorden of klachten te behandelen.

d. Voor statistisch onderzoek
We gebruiken automatische hulpmiddelen om statistisch onderzoek uit te voeren naar algemene trends in het gebruik van onze diensten, websites, apps en social media en naar het gedrag en de voorkeuren van onze klanten en gebruikers.
Voor het uitvoeren van ons onderzoek kunnen we de verschillende soorten gegevens samenvoegen en analyseren, zoals hierboven is beschreven. We gebruiken alleen geaggregeerde gegevens en gebruiken geen namen, e-mailadressen of andere rechtstreeks identificerende informatie. We kunnen dergelijke geaggregeerde gegevens ook combineren met informatie die we van openbare bronnen (zoals het CBS). Wij zullen zonder jouw toestemming geen gevoelige gegevens voor dit statistische onderzoek gebruiken. 
Door statistisch onderzoek kunnen wij betere diensten, producten, voorzieningen en aanbiedingen ontwikkelen, een meer toegankelijke klantenservice bieden en het ontwerp en de inhoud van onze websites en mobiele apps verbeteren.

e. Voor direct marketing doeleinden
We kunnen jouw persoonlijke informatie gebruiken om je nieuwsbrieven, magazines, aanbiedingen of andere gepersonaliseerde 
marketingberichten te sturen. Om te weten wat voor jou relevant is, kunnen we automatische hulpmiddelen gebruiken om jouw persoonlijke informatie te analyseren. Hiertoe kunnen we de hierboven beschreven informatie gebruiken en combineren. We gebruiken de resultaten van onze analyse om onze marketingberichten af te stemmen op jouw specifieke interesses en voorkeuren. Als een analyse bijvoorbeeld aantoont dat je misschien geïnteresseerd bent om met een gezin vakantiepark Efteling Bosrijk te bezoeken, kunnen we onze nieuwsbrief en websites aanpassen met aanbiedingen en inhoud waarvan wij denken dat die voor jou relevant zijn. 

f. Voor gepersonaliseerde advertenties binnen andere media
We kunnen deelnemen in Facebook's Custom Audience-programma of andere soortgelijke programma’s van andere adverteerders. In zo’n geval delen we jouw e-mailadres of een andere manier om je te herkennen. Hierdoor kan de adverteerder je een gepersonaliseerde in plaats van algemene advertentie laten zien. Je kunt je hiervoor afmelden door een e-mail te sturen vanaf het e-mailadres dat je wilt afmelden naar privacy@efteling.com.

g. Sollicitatieprocedure
Als je solliciteert naar een baan of stage bij De Efteling vragen we je enkele gegevens te delen die relevant zijn voor de sollicitatieprocedure. Deze informatie maakt het mogelijk contact met je op te nemen via telefoon, e-mail of Whatsapp met betrekking tot jouw sollicitatie. Deze informatie zal na 12 maanden na afronding van jouw sollicitatieprocedure verwijderd worden.

h. Om de naleving van wet- en regelgeving te faciliteren
We kunnen wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld voor het zogenaamde nachtregister in een hotel.

5. Hoe lang bewaren wij je gegevens? 

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacy statement beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

6. Vrijgeven of delen van gegevens met derden

6.1. Algemeen
Wij kunnen jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden vrijgeven aan of delen met derden: 

a. Voor het faciliteren van jouw reserveringen
Om jouw reserveringen en boekingen af te handelen, kan het zijn dat wij jouw persoonsgegevens moeten delen met andere ondernemingen die bij jouw reizen en arrangementen betrokken zijn. Als je onze diensten afneemt via een reisbureau of een andere partij, delen wij jouw persoonlijke informatie ook met hen.

b. Voor de ondersteunende diensten die we aanbieden
Voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van derden, zoals IT-leveranciers, sociaalnetwerkproviders, marketingbureaus en creditcardmaatschappijen. Met al deze derden worden verwerkersovereenkomsten gesloten en zij zijn verplicht jouw persoonsgegevens afdoende te beschermen en deze alleen te verwerken overeenkomstig onze instructies.

c. Om je te laten profiteren van de diensten van onze partners
We kunnen jouw informatie met partners delen om je te laten profiteren van de diensten van deze partners als wij deze diensten in onze eigen diensten en apps integreren of aanbieden. Hoewel wij onze partners zorgvuldig selecteren, hebben deze hun eigen privacy statement ten aanzien van de manier waarop zij jouw persoonsgegevens gebruiken.

d. Naleving van wet- en regelgeving
We kunnen verplicht worden om gegevens te delen met (lokale) overheidsinstanties als je verblijft in ons hotel (nachtregister) of als je bijvoorbeeld betrokken bent bij een veiligheidsincident.  


6.2. Websites van derden

Onze website en mobiele apps kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden. Als je deze koppelingen volgt, verlaat je onze website of mobiele apps. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden. De Efteling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van jouw persoonsgegevens door deze derden. Jouw gebruik van deze websites is voor eigen risico. Zie voor meer informatie over hoe deze derden met jouw persoonlijke informatie omgaan hun privacy statement. 

7. Beveiliging en bewaring

De Efteling neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. 

8. Internationale overdracht van je gegevens

Als jouw persoonsgegevens overgedragen moeten worden aan een organisatie in een ander land dan het land waarin je woont. Als dit land niet in de Europese Economische Ruimte ligt of door de EU niet is aangemerkt als een veilig land, zal De Efteling ervoor zorgen dat er adequate veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn om te voldoen aan de vereisten voor de internationale overdracht van persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

9. Geautomatiseerde besluitvorming 

Bij bepaalde processen binnen De Efteling kan gebruik worden gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming. Bijvoorbeeld bij het online afsluiten van een abonnement leidt het invoeren van een geboortedatum tot een automatische beslissingen of het abonnement door de specifieke gast mag aangevraagd worden en zo ja, welk type abonnement kan worden aangevraagd. 
 

10. Jouw rechten

Wil je jouw gegevens inzien of verbeteren?
Via je Efteling-account kun je jouw persoonsgegevens aanpassen en je recente aankopen inzien.

Wil je jouw Efteling-account verwijderen?
Via deze link kun je jouw Efteling-account zelf verwijderen

Wil je je alleen afmelden voor de Efteling Nieuwsbrief?
Dit kan via de afmeldlink onder iedere mail of via deze pagina in je Efteling-account.  

Lukt het niet om je gegevens te wijzigen of je Efteling-account te verwijderen? Of wil je een beroep doen op elk ander recht dat je volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt (zoals het verwijderen van je gegevens) dan kun je hiervoor schriftelijk een verzoek indienen via privacy@efteling.com of  De Efteling B.V., t.a.v. Privacy Manager, Postbus 18 , 5170 AA Kaatsheuvel, Nederland. Om zeker te zijn dat alleen jijzelf toegang krijgt tot jouw gegevens vragen we je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Je BSN nummer hoeft niet leesbaar te zijn op deze kopie. Je kunt het BSN nummer of zelf doorstrepen of je kunt een veilige kopie maken met de app KopieID van het Ministerie van Economische Zaken.

Je kunt ook via privacy@efteling.com contact met ons opnemen als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit privacy statement. 

De Functionaris Gegevensbescherming van De Efteling is George Frings. Hij is geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Hoe wordt dit privacy statement bijgehouden

Per 1 mei 2023 vervangt dit privacy statement ons voorgaande privacy statement. Dit privacy statement wordt voortdurend herzien. Wij informeren je over wijzigingen door het nieuwe statement te publiceren op efteling.com, waarna het direct in werking treedt.