Faciliteitenkaart aanvragen

Vul in onderstaand formulier jouw gegevens in om de faciliteitenkaart aan te vragen. Daarna kun je jouw persoonsgebonden faciliteitenkaart downloaden en opslaan of direct printen. Vul je de verklaring in vanaf een smartphone? Dan kun je ook screenshots maken van de faciliteitenkaart.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Mijn gegevens


Ik verklaar

1. Dat ik door een beperking niet in staat ben om attracties in de Efteling via de gewone wachtrij te bezoeken en dus graag gebruik wil maken van de faciliteitenkaart van de Efteling die mij toegang geeft tot de speciale ingangen.

2. De attracties kan ik

Ik ben in staat om de attracties te bezoeken met hulp van mijn begeleider. En ik kan dus ook in geval van een ontruiming, met hulp van mijn begeleider:

  • In- en uitstappen in de attractie.
  • De rit doormaken. Hieronder in ieder geval inbegrepen het aannemen van een specifieke zithouding, zich vasthouden en zich schrap zetten.
  • Mondelinge en/of visuele aanwijzingen opvolgen.

Ik kan de attracties geheel zelfstandig bezoeken en ik kan dus zonder hulp van een begeleider aan de hierboven genoemde drie voorwaarden voldoen (ook bij een ontruiming).

Goed om te weten: je gezelschap mag de attracties uiteraard mee bezoeken via de rolstoelingangen. Let op: hier zit wel een maximum aantal personen aan (waar de begeleider ook onder valt). Bekijk in dit overzicht hoe groot je gezelschap per attractie mag zijn.

Geldigheid

Kies datum
De pas is maximaal 5 dagen geldig.

Ondertekening


* Verplicht veld

** Ben je minderjarig? Dan moeten jouw ouders/wettelijk vertegenwoordigers deze verklaring en de geldende voorwaarden accepteren en bevestigen. Ben je meerderjarig en door jouw beperking niet in staat zelf de verklaring en geldende voorwaarden te accepteren en te bevestigen? Dan moet een meerderjarige dit voor jou doen. Ben je meerderjarig, maar heb je een wettelijk vertegenwoordiger die namens jou handelt? Dan moet de wettelijk vertegenwoordiger de verklaring en de geldende voorwaarden accepteren en bevestigen.

Voorwaarden faciliteitenkaart

De Efteling wil al haar gasten een onvergetelijk en veilig dagje uit bezorgen. We streven er dan ook naar om het park voor iedereen toegankelijk te maken. Om het bezoek voor bezoekers met een beperking zo veilig en aangenaam mogelijk te maken, zijn er speciale voorzieningen.

1. Waarom vragen we deze verklaring?

In deze verklaring verklaart de gast dat hij/zij niet in staat is om via de gewone wachtrij het park te bezoeken. We vragen om deze verklaring omdat onze medewerkers dit in veel gevallen niet kunnen beoordelen.

2. Toegang via de rolstoelingang met faciliteitenkaart en begeleider(s)

Een bezoeker kan een attractie via de rolstoelingang bezoeken als hij/zij een faciliteitenkaart heeft én minstens één begeleider bij zich heeft die minstens 16 jaar is. Met de hulp van deze begeleider en eventueel een attractiemedewerker moet de bezoeker, ook bij een eventuele ontruiming:

  • in en uit de attractie kunnen komen;
  • de rit kunnen maken (afhankelijk van de attractie moet hij bijvoorbeeld een specifieke zithouding kunnen aannemen, zich kunnen vasthouden en/of zich schrap kunnen zetten);
  • mondelinge en visuele aanwijzingen kunnen opvolgen.

Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt als een gast met een beperking verklaart zelfstandig in staat te zijn de attractie te bezoeken, ook in geval van een ontruiming. In dat geval kan de gast zonder begeleider de attracties bezoeken. Hij of zij ontvangt dan een faciliteitenkaart waarop dit staat aangegeven.

3. Geldigheid verklaring

De faciliteitenkaart is persoonsgebonden en maximaal 5 aaneengesloten dagen geldig. 

Met de faciliteitenkaart komt de bezoeker in aanmerking voor het gebruik van de voorzieningen voor gasten met een beperking. Bezoekers met een abonnement die behoefte hebben aan een faciliteitenkaart die geldig is voor meer dan 5 dagen kunnen langs de Gastenservice gaan.

4. Aansprakelijkheid en overige bepalingen

Het gebruik van de faciliteitenkaart is voorbehouden aan gasten met een beperking. Om misbruik van de faciliteitenkaart tegen te gaan behoudt de Efteling zich het recht voor steekproefsgewijs en/of bij twijfel de bezoeker te vragen naar bewijs van de beperking d.m.v. overlegging van een document waaruit de beperking blijkt (bijv. Autipas, Gehandicaptenparkeerkaart, Verklaring CIW, Begeleiderspas NS, doktersverklaring, etc.). Voorts behoudt de Efteling zich het recht voor om bezoekers met een faciliteitenkaart alsnog de toegang tot een attractie te weigeren indien zij daartoe omwille van de veiligheid van de bezoeker en/of derden reden ziet. De Efteling biedt de bezoeker met een faciliteitenkaart dan ook geen garantie dat hij/zij daadwerkelijk alle attracties in kan of mag.

Indien geconstateerd wordt dat een bezoeker misbruik maakt van de faciliteitenkaart kan hij/zij de toegang tot het park ontzegd worden en kan de Efteling eventuele door haar geleden schade verhalen op de bezoeker. 

Het gebruik van de faciliteitenkaart geschiedt geheel voor eigen risico van de bezoeker. Het is aan de bezoeker zelf om te bepalen of hij/zij een faciliteitenkaart aanvraagt en of hij/zij in staat is om in een attractie plaats te nemen (behoudens in geval van weigering op last van een Efteling medewerker). De Efteling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake.

De Efteling wijst bezoekers erop dat een faciliteitenkaart geen voorrangskaart is. De faciliteitenkaart is slechts een bewijs dat bezoekers gebruik mogen maken van een rolstoelingang bij een attractie. De wachttijden bij een rolstoelingang zijn in beginsel niet korter dan bij de reguliere wachtrij.