Duurzaam verwonderen

Duurzaam vanuit de basis

Duurzaamheid is een vertrouwd begrip voor de Efteling. Stichting Natuurpark de Efteling heeft hiervoor bij de oprichting in 1952 een solide basis gelegd. De statuten uit die tijd vermelden over de rol van de Efteling: ‘het ondersteunen dan wel realiseren van sociaal maatschappelijke projecten en projecten van algemeen belang, liggend op het terrein van natuurbehoud en beheer, cultuur en onderwijs’. Nog steeds speelt duurzaamheid, bij alles wat de Efteling onderneemt, een belangrijke rol. 


Meer dan duurzaam ondernemen


Het doel om de Efteling voor altijd te behouden, om bij te dragen aan het geluksgevoel van zowel huidige als toekomstige generaties, is in de basis al een duurzame doelstelling. Daarbij wil de Efteling veel meer dan duurzaam ondernemen alleen; ze wil duurzaam verwonderen. 
Twee pijlers staan daarbij centraal: ‘het ondersteunen van maatschappelijke projecten’ en ‘footprint verkleinen’.