Voorwaarden scholentarief 2020 - 2021

 • Om in aanmerking te komen voor de scholenprijzen is vooraf reserveren noodzakelijk; 
 • De scholenprijzen zijn alleen geldig op doordeweekse dagen;
 • De scholenprijzen zijn niet geldig op Nederlandse feestdagen (Goede vrijdag, 2 april 2021; Tweede paasdag, 5 april 2021; Koningsdag, 27 april 2021; Bevrijdingsdag, 5 mei 2021; Hemelvaart, 13 mei 2021 en Tweede pinksterdag, 24 mei 2021) en tijdens schoolvakanties (Kerstvakantie, 18 december 2020 t/m 3 januari 2021 en Zomervakantie, 24 juli t/m 29 augustus 2021);
 • De scholenprijzen gelden voor schoolgroepen (dagopleiding) vanaf 20 personen uit het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs;
 • Schoolgroepen uit het MBO komen enkel in aanmerking voor het scholentarief indien het een dagopleiding betreft;
 • Schoolgroepen uit het HBO en WO worden tot nader order niet in groepsverband toegelaten tot de Efteling en komen dan ook niet in aanmerking voor het scholentarief;
 • In België geldig voor het (buitengewoon) lager onderwijs en het (buitengewoon) secundair onderwijs; 
 • In Duitsland geldig voor Grund - and weiterfuhrende Schulen;
 • In Engeland geldig voor primary en secondary school;
 • Scholen die de Efteling bezoeken krijgen automatisch een tijdslot aangewezen in de bevestiging van hun reservering;
 • Scholen dienen 75% van het totaalbedrag vooruit te betalen. Indien de opkomst lager is dan waarvoor werd gereserveerd zullen de niet gescande tickets, met uitzondering van 10%, in rekening worden gebracht;
 • De verhouding voor het aantal begeleiders voor het basisonderwijs is maximaal 1 begeleider op 4 kinderen. Bij het voortgezet onderwijs en MBO is deze verhouding 1 op 8. Begeleiders betalen hetzelfde tarief als de leerlingen. Extra begeleiders betalen het groepstarief.
 • Het kosteloos wijzigen of annuleren van de reservering kan tot maximaal 2 weken voor bezoek. Daarna gelden de annulerings-voorwaarden conform UVH.