Voorwaarden scholentarief 2018 - januari 2020

  • Om in aanmerking te komen voor de scholenprijzen is vooraf reserveren noodzakelijk;
  • De scholenprijzen zijn alleen geldig op doordeweekse dagen;
  • Niet geldig op Nederlandse feestdagen en tijdens de zomervakantie (22 juli t/m 23 augustus 2019) en kerstvakanties (24 december 2018 t/m 4 januari 2019 en 23 december 2019 t/m 3 januari 2020);
  • De scholenprijzen gelden voor schoolgroepen (dagopleiding) vanaf 20 personen uit het basis-, voortgezet-, speciaal-onderwijs;
  • Schoolgroepen uit het MBO, HBO, WO komen enkel in aanmerking voor het scholentarief indien het een dagopleiding betreft;
  • In België geldig voor het (buitengewoon) lager onderwijs en het (buitengewoon) secundair onderwijs;
  • In Duitsland geldig voor Grund - and weiterfuhrende Schulen;
  • In Engeland geldig voor primary en secondary school;
  • De verhouding voor het aantal begeleiders voor het basisonderwijs is maximaal 1 begeleider op 4 kinderen. Bij het voortgezet onderwijs, MBO, HBO en WO is deze verhouding 1 op 8. Begeleiders betalen hetzelfde tarief als de leerlingen. Extra begeleiders betalen het groepstarief.