Kaatsheuvel,
19
januari
2018
|
09:05
Europe/Amsterdam

Vraag & antwoord: Uitbreiding park

Zijn de uitbreidingsplannen van de Efteling nieuw?
Nee hoor, alles behalve. De uitbreiding die de Efteling al een paar jaar voor ogen heeft, wordt beschreven in het bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030 (en het Masterplan). Om dit plan te kunnen realiseren is de laatste jaren nauw samengewerkt met de gemeente Loon op Zand, de provincie, omwonenden en andere betrokkenen. Rond de zomer volgt uit deze samenwerking het definitieve bestemmingsplan dat naast andere ontwikkelingen, de gewenste uitbreiding mogelijk maakt. De gemeenteraad moet dit bestemmingsplan vaststellen.

Wat heeft de Efteling nu precies gevraagd aan de gemeente?
De Efteling heeft de gemeente om toestemming gevraagd een omgevingsvergunningprocedure op te starten. Deze toestemming (afwijken ruimtelijke regels en afgifte ‘verklaring van geen bedenkingen’) is nodig om voor een klein deel van het totale uitbreidingsgebied af te mogen wijken van het huidige bestemmingsplan, vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan. Hiervoor is vandaag (19 januari) officieel een verzoek ingediend en daarmee wordt de wens van de Efteling openbaar.

Waarom gebeurt deze aanvraag zo lang van te voren?
Wat de Efteling nu aan de gemeente vraagt is extra bouwtijd. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat de Efteling haar hekken zal gaan verplaatsten. Dat is voor ons een historisch moment en een bijzondere uitdaging. Zeker omdat het een uitbreiding op een nieuw stuk terrein is. Dat kost meer tijd aan voorbereiding en meer tijd voor de bouw van een attractie. De Efteling wil haar gasten idealiter in 2020 een nieuwe attractie op het allereerste deel van het nieuwe terrein presenteren. De extra bouwtijd die we nu aanvragen, zullen we hard nodig hebben.

Wanneer start de bouw van de nieuwe attractie?
Dat is op dit moment nog niet bekend en afhankelijk van allerlei procedures.

Wanneer is de nieuwe attractie gereed?
Het is onze wens de attractie in 2020 voor onze bezoekers te openen, wanneer precies is nog niet bekend.