Duurzaam verwonderen

En ze leefden nog lang en gelukkig…

Het belang van duurzaamheid voor de Efteling

Duurzaamheid, of eigenlijk de zorg voor de leefomgeving, is een vertrouwd begrip voor de Efteling. Het is onderdeel van ons DNA, onze roots. Aan de wieg van de Efteling staat immers Stichting Natuurpark de Efteling, die in 1952 het Sprookjesbos opende. En nog altijd is deze stichting de enige aandeelhouder van de Efteling, de hoeder van het sprookje en de bewaker van het erfgoed.Ons doel is door de jaren heen vrijwel onveranderd gebleven: de Efteling is dé plek om een bijzondere tijd te beleven in een natuurlijke omgeving en te ontsnappen aan het leven van alledag. Toen, nu en in de toekomst.

Niet zo vreemd dus, dat duurzaamheid een van de vijf pijlers is in de meerjarenvisie naar 2030. Daarbij leggen we de nadruk op onze rol in de maatschappij én op de natuur door het verkleinen van onze milieu-impact. Aan het eind van die meerjarenvisie, in 2030, wil de Efteling klimaatneutraal zijn. Om dat te bereiken, leggen we de focus op vier thema’s: energie, afval, mobiliteit en natuur.

Duurzaam verwonderen in praktijk
Er is in de loop der jaren een grote hoeveelheid initiatieven uitgevoerd die meerwaarde voor mens, milieu en maatschappij hebben. Denk hierbij aan de actieve rol die de Efteling heeft in de ondersteuning van diverse sociale initiatieven en goede doelen zoals Villa Pardoes, Stichting Het Vergeten Kind, Stichting Save the Children en de samenwerking met UNICEF. En fysieke projecten ter verbetering van de leefomgeving, zoals de natuurontwikkeling in het Loonsche land en het Klaterwater, wat een milieuvriendelijk alternatief creëert voor het grote gebruik van grondwater binnen de Wereld van de Efteling. In attracties, verblijf en het kantoorpand maakt de Efteling gebruik van Warmte Koude Opslag (WKO), een biomassacentrale (Loonsche Land) en zonne-energie. De Efteling koopt daarnaast 100% Europese windstroom in.

Daarnaast levert de Efteling een aanzienlijke waarde voor de regio, zowel op economisch als maatschappelijk vlak. De Efteling zorgt voor werkgelegenheid en omzet bij de lokale middenstand en toeleveranciers. Ze ondersteunt diverse lokale culturele en sportieve initiatieven en werkt intensief samen met onderzoeks- en opleidingsinstanties in Noord-Brabant om educatie en kennisontwikkeling te ondersteunen.

Toekomstige generaties duurzaam verwonderen
Bij alles wat de Efteling onderneemt, speelt het duurzame perspectief een belangrijke rol in het beslissingsproces. De Efteling kiest voor oplossingen die ervoor zorgen dat gasten er ook in de toekomst kunnen blijven genieten, generatie op generatie.