Duurzaam verwonderen

En ze leefden nog lang en gelukkig…

Het belang van duurzaamheid voor de Efteling
Duurzaamheid, of eigenlijk de zorg voor de leefomgeving, is een vertrouwd begrip voor onze organisatie. Sinds de oprichting in 1952 is het doel van Stichting Natuurpark de Efteling om dé plek te zijn waar families een bijzondere tijd met elkaar beleven in een natuurlijke omgeving en kunnen ontsnappen aan het leven van alledag. Toen, nu en in de toekomst. Daarbij wil de Efteling meer dan duurzaam ondernemen alleen; ze wil duurzaam verwonderen. Daarbij leggen we de nadruk op de natuur het verkleinen van onze milieu-impact én op onze rol in de maatschappij. Onder andere door het ondersteunen van sociale initiatieven met aandacht voor natuurbehoud en -beheer, cultuur en onderwijs.

Duurzaam verwonderen in praktijk
Er is in de loop der jaren een grote hoeveelheid initiatieven uitgevoerd die meerwaarde voor mens, milieu en maatschappij hebben. Denk hierbij aan de actieve rol die de Efteling heeft in de ondersteuning van diverse sociale initiatieven en goede doelen zoals Villa Pardoes, Stichting Lezen en Schrijven, Stichting Save the Children en de samenwerking met UNICEF. En fysieke projecten ter verbetering van de leefomgeving, zoals de natuurontwikkeling in het Loonsche land en het Klaterwater wat een milieuvriendelijk alternatief creëert voor het grote gebruik van grondwater binnen de Wereld van de Efteling. In attracties, verblijf en het kantoorpand maakt de Efteling gebruik van Warmte Koude Opslag (WKO), een biomassacentrale (Loonsche Land) en zonne-energie.

Daarnaast levert de Efteling een aanzienlijke waarde voor de regio, zowel op economisch als maatschappelijk vlak. De Efteling zorgt voor werkgelegenheid en omzet bij de lokale middenstand en toeleveranciers. Ze ondersteunt diverse lokale culturele en sportieve initiatieven en werkt intensief samen met onderzoeks- en opleidingsinstanties in Noord-Brabant om educatie en kennisontwikkeling te ondersteunen.

Toekomstige generaties duurzaam verwonderen
Bij alles wat de Efteling onderneemt, speelt het duurzame perspectief een belangrijke rol in het beslissingsproces. De Efteling kiest voor oplossingen die ervoor zorgen dat gasten er ook in de toekomst kunnen blijven genieten, generatie op generatie.