Een duurzame Wereld vol Wonderen

Duurzaamheid, of eigenlijk de zorg voor de leefomgeving, is een vertrouwd begrip voor de Efteling. Het is onderdeel van ons DNA, onze roots. Aan de wieg van de Efteling staat immers Stichting Natuurpark de Efteling, die in 1952 het Sprookjesbos opende. En nog altijd is deze stichting de enige aandeelhouder van de Efteling, de hoeder van het sprookje en de bewaker van het erfgoed.Ons doel is door de jaren heen vrijwel onveranderd gebleven: de Efteling is dé plek om een bijzondere tijd te beleven in een natuurlijke omgeving en te ontsnappen aan het leven van alledag. Toen, nu en in de toekomst.

De Efteling voor altijd behouden
Het doel om de Efteling voor altijd te behouden is in de basis al een duurzame doelstelling. De Efteling moet zich continu blijven ontwikkelen om ook in de toekomst haar rol te vervullen. Dat betekent dat we meer dan ooit keuzes maken die passen bij onze maatschappelijke rol én onze groene omgeving. Niet zo vreemd dus, dat duurzaamheid één van de vijf pijlers in de meerjarenvisie naar 2030 is.

Klimaatneutraal in 2030
De Efteling wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Om dit te bereiken richten we ons op de thema’s energie, afval en mobiliteit. Daarnaast leggen we onze focus op onze groene omgeving: onze natuur behouden en verstevigen.
Lees meer over onze klimaatneutrale ambitie.

Maatschappelijke rol
Verbinden blijft altijd relevant in een samenleving waarin tegenstellingen bestaan en we elkaar soms niet lijken te begrijpen. Of het nu gaat over de verschillen tussen jong en oud, rijk en arm, we hebben allemaal verschillende achtergronden. Verhalen zijn de belangrijkste verbindende kracht in het menselijk leven. Ze verrijken ons perspectief en brengen ons dichter bij elkaar. 

Vanuit ons oprichtingsdoel, is het vervullen van een maatschappelijke rol voor de Efteling van groot belang. Hierin richt zij zich met name op het vergroten van de toegankelijkheid voor kwetsbare doelgroepen en ondersteunt zij haar lokale leefomgeving.
Lees meer over onze maatschappelijke rol.