Kaatsheuvel,
19
januari
2023
|
15:56
Europe/Amsterdam

Collegebesluit over het Spookslot blijft staan

Persbericht van gemeente Loon op Zand

In september 2022 besloot het college om het Spookslot in de Efteling niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. Vanwege de voorgenomen sloop stond het College toen onder tijdsdruk om snel te beslissen. Desalniettemin zijn alle argumenten indertijd zorgvuldig op waarde gewogen. Deze inhoudelijke argumenten van 2022 gelden nog altijd. Afgelopen dinsdag is het collegebesluit dan ook definitief geworden.

Wethouder Tess van de Wiel licht toe: “Het college heeft in september vorig jaar een uiterst zorgvuldige belangenafweging gemaakt. Dat moest zonder advies van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK), want de commissie schortte zijn advies op het laatste moment op. Als gemeente moeten we cultuurhistorisch waardevolle objecten beschermen. Anderzijds zou een monumentale aanwijzing veel invloed hebben op het eigendomsrecht en de bedrijfsvoering van de Efteling. Het besluit om het Spookslot niet als gemeentelijk monument aan te wijzen is gebaseerd op alle inhoudelijke punten die zijn aangedragen door het Cuypersgenootschap én op het standpunt van de Efteling.”

Een verzoek van de CRK en het Cuypersgenootschap om een onderzoek naar alle sociaal culturele- en kunsthistorische aspecten is min of meer ingehaald door de werkelijkheid. De attractie is inmiddels gesloopt. Voor de sloop was geen vergunning nodig. De Efteling heeft van te voren het voornemen tot sloop volgens de regels bij de gemeente gemeld. Bezwaar en beroep op een sloopacceptatie zijn niet mogelijk. Over het behoud van erfgoed blijven gemeente en stakeholders, waaronder ook de Efteling, goed in contact.