Kaatsheuvel,
24
augustus
2018
|
15:00
Europe/Amsterdam

Bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030 openbaar

Vandaag krijgt de gemeenteraad van de gemeente Loon op Zand het Bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’ ter vaststelling aangeboden. Daarover stuurt de gemeente vandaag een persbericht uit. Het is nu aan de gemeenteraad om in deze laatste fase het Bestemmingsplan, na een traject van ruim drie jaar, op 20 september vast te stellen.

De afgelopen periode zijn 94 zienswijzen door de gemeente beantwoord. Deze hebben geleid tot een aantal aanpassingen in en aanvullingen op het vast te stellen Bestemmingsplan. Er zijn o.a. twee rapportages toegevoegd (een Beeldkwaliteitsplan en een onafhankelijk rapport ‘Nut en noodzaak’) en een aanvulling op het Milieu Effect Rapport (MER).

Het resultaat is een Bestemmingsplan waar de Efteling trots op is en waarin thema’s als bereikbaarheid, groei, geluid en licht nog beter geborgd worden door voorwaardelijke verplichtingen of planregels.

Het Bestemmingsplan geeft kaders voor de groei van de Wereld van de Efteling voor de komende jaren en is tot stand gekomen op verzoek van en in nauwe samenwerking met de gemeente Loon op Zand en de provincie Noord-Brabant. Omwonenden en andere geïnteresseerden zijn op verschillende momenten in het proces betrokkenen.

De Efteling kan op basis van het vastgestelde bestemmingsplan vergunningen aanvragen, bijvoorbeeld voor attracties.

https://www.loonopzand.nl/actueel/aangepast-ontwerpbestemmingsplan-wereld-van-de-efteling-2030-even-wichtige-balans-tussen-leefbaarh/