Algemene voorwaarden

Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Efteling Voorpret / Brochure actie, hierna te noemen: “Actie”, die wordt georganiseerd door De Efteling B.V., gevestigd te Kaatsheuvel aan de Europalaan 1, hierna te noemen: “de Efteling”.

Algemeen

 • De Actie loopt van 9 juli 2018 tot en met 1 maart 2021 (“de Actieperiode”);
 • Deelname aan de Actie is gratis. Voor het meespelen aan de Actie en het in aanmerking komen voor een prijs dient een geldig e-mailadres en geldige persoonsgegevens te zijn ingevuld (ten minste: voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht en postcode);
 • Voor het meespelen aan de Actie en het in aanmerking komen voor een prijs dienen deelnemers 18 jaar of ouder te zijn;
  Indien deelnemer ingezetene is van een land waar de Actie bij wet verboden is of waar er wettelijke beperkingen zijn met betrekking tot het organiseren van of deelnemen aan de Actie, dan dient deelnemer zich te onthouden van deelname aan de Actie en/of zal de Efteling deze deelnemers uitsluiten van deelname aan de Actie. 
 • Belgische en Franse deelnemers dienen een extra schiftingsvraag te beantwoorden om deel te kunnen nemen aan de winactie. De winnaars worden bepaald op basis van het juiste antwoord op de eerste vraag met het aantal brochures dat het dichtst bij de realiteit ligt. In geval van gelijkspel worden de winnaars willekeurig getrokken uit degenen die de vraag correct hebben beantwoord.
 • Iedere maand wordt er 1 Efteling Giftcard ter waarde van € 50,- verloot. De giftcard is overal te besteden in de Wereld van de Efteling, waar een pinautomaat aanwezig is (niet online te besteden);
 • Gewonnen hoofdprijzen kunnen tot 3 maanden na deelname worden opgeëist. Prijswinnaars ontvangen een instructie e-mail na deelname. Wanneer de Efteling binnen 3 maanden geen reactie heeft ontvangen, kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de gewonnen prijs;
 • De aanwijzing van de winnaars geschiedt op onpartijdige wijze door willekeurige computerselectie. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;
 • De Efteling zal zorgdragen voor het inhouden en aangeven van eventueel verschuldigde kansspelbelasting;
 • De winnaars worden direct na deelname per e-mail op de hoogte gesteld. De prijzen worden uiterlijk 6 maanden na afloop van de Actieperiode uitgereikt;
 • Als je vragen, klachten of opmerkingen hebt over de Actie of over de website, neem dan contact met ons op:  +31 (0) 416 537 777.

Aansprakelijkheid
 • De Efteling is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook door het deelnemen aan de Actie en/of het gebruik van de Actiewebsite. De organisatie is niet aansprakelijk voor programmatuur van derden zoals software-drivers en browser-plugins;
 • De Efteling is niet aansprakelijk voor storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperking, vertraging of verlies van gegevens;
 • De Efteling is niet aansprakelijk voor verlies van resultaten van de deelnemer en/of de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer.

Privacy Statement
 • De gegevens die de Efteling in verband met de deelname aan deze Actie verkrijgt, worden opgenomen in het gegevens bestand van de Efteling en zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming . Voor meer informatie zie efteling.com/nl/privacy-statement .
 • De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie en – mits daarvoor toestemming gegeven is – het verzenden van promotionele e-mail berichten.
 • Deelnemers kunnen zich afmelden voor deze e-mails via een link onderaan de betreffende e-mail of via de site;
 • In de actie worden metingen gedaan door Google Analytics ten behoeve van cijfermatige analyses.

Diversen
 • De Efteling behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden te wijzigen;
 • Medewerkers en familieleden van de Efteling zijn uitgesloten van deelname;
 • Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend;
 • Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden;
 • Op deze Actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
 • Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen. Op deze Actie zijn onze algemene voorwaarden en privacyverklaring van toepassing, te vinden op www.efteling.com.