Antwoorden leskaarten


Leskaart Geschiedenis

1. Een kamer was een kantoor. De VOC had er zes. Zij vormden samen het dagelijks bestuur van de VOC. Er waren kantoren in Amsterdam, Middelburg, Enkhuizen, Delft, Hoorn en Rotterdam. 

2. Elk kantoor had één of meerdere bazen die lid waren van de Heeren XVII. Zeventien mannen in totaal, vandaar de naam. Zij beslisten over alles. De medewerkers op de kamers moesten zich aan deze besluiten houden. 

3. Op 4 juni 1629 voer het schip tegen een rif bij de westkust van Australië en zonk. Het grote anker van de Batavia ligt tot op de dag van vandaag op de wrakplaats nabij Beacon Island. 

4. De Halve Maen, de schipschommel uit de Efteling, heeft écht bestaan ten tijde van de VOC. De kapitein was de Engelsman Henry Hudson. Hij probeerde andere vaarroutes te ontdekken. Zo was hij in 1607 al in Spitsbergen geweest op zoek naar een noordelijke vaarroute. Op 6 april 1609 voer hij opnieuw uit om een nieuwe doorvaart te zoeken. Eén die anders was dan via Afrika. Hudson probeerde voer naar het westen waar hij begin september aankwam bij Nieuw-Nederland, nu bekend als New York. Omdat hij orders genegeerd had en daarvoor gevangen zou worden genomen, keerde hij niet meer terug naar Amsterdam. De Halve Maen zelf kreeg een nieuwe kapitein, maar werd in 1618 tijdens een aanval op Jakarta verwoest door brand.


Leskaart Natuurkunde 'G-kracht'

1. De G-kracht die je bij Baron 1898 ervaart, is maximaal 3g

2. De vulling van de karretjes heeft geen invloed op de grootte van de G-kracht die je ervaart. Jouw gewicht blijft namelijk hetzelfde in beide gevallen. De G-kracht is het grootst in de bochten.


Leskaart Natuur 'krachten'

Beide karretjes zijn onderhevig aan allerlei krachten. Die van de wind(kracht), wrijving van de baan (wrijvingskracht) en de zwaartekracht. De zwaartekracht (karretje met het meeste gewicht) is uiteindelijk bepalend voor wie het snelste is.