Beschikbaarheidskalender


Er zijn verschillende beschikbaarheidsperiodes voor onze bijbanen. Zie hieronder schematisch de beschikbaarheid die we van jou vragen. Deze worden tijdens het sollicitatieproces besproken. Zodra je in dienst bent van de Efteling zullen wij je vragen om je beschikbaarheid door te geven. Op basis hiervan word je rooster gemaakt. 


Periode      Beschikbaarheid arbeidsovereenkomsten:
September en oktober

- Eén volledige weekenddag per week beschikbaar. 
- Je mag twee weekenden uitsluiten.

November t/m april

- Geen beschikbaarheidseisen, met uitzondering van de Kerstdagen en Oud- en Nieuwjaarsdag. 
- Eén van de Kerstdagen ben je beschikbaar. 
- Op Oudjaar of Nieuwjaarsdag ben je beschikbaar. 

Mei en juni

- Eén volledige weekenddag per week beschikbaar. 
- Je mag twee weekenden uitsluiten. 

Juli en augustus

- Minimaal 23 volledige dagen beschikbaar.