Collega Balieverkoop


Uren: Gemiddeld 32 uur per week

Werk mee aan de verwondering! To view the vacancy in English see below

Met jouw gastgerichte, zelfstandige instelling maak je de positieve ervaring van de Efteling bezoekers compleet.
 

Jouw werkplek
Van uitgebreid dineren tot een snelle snack, onze gasten kunnen op wel 50 plaatsen terecht voor een hapje en drankje. De formule ‘Impuls’ is er voor de gast die snel iets wil eten en/of drinken om direct het parkbezoek te vervolgen. Door hen snel te bedienen maken we de Efteling beleving compleet.

Wat ga je doen?
Als Collega Balieverkoop binnen de ‘Impuls formule’ maak je van een horeca aankoop een plezierige beleving door de vriendelijke manier waarop je bestellingen opneemt en de vlotte wijze waarop je heerlijke gerechten en drankjes serveert. Je werkt doelgericht en beantwoord vragen van onze gasten. Jij bent het visitekaartje van jouw locatie! Ook bedien je de kassa en zorg je dat het horeca verkooppunt netjes blijft. Kortom, je zet alles op alles om onze gasten een onvergetelijke dag te bezorgen. Jij maakt het leuk!

Wat breng je mee?
-    Je hebt minimaal een mbo werk- en denkniveau.
-    Je hebt al enige werkervaring in de bediening. Heb je nog geen ervaring dan leiden we je op.
-    Je bent 2 tot 5 dagen per week beschikbaar, waarvan één dag in het weekend. Ook kun je werken in vakantieperiodes en (gedeeltelijk) tijdens feestdagen.

 

Wat krijg je van ons?
-    Een jaarcontract voor gemiddeld 16-32 uur per week met uitzicht op een vast dienstverband.
-    Een salaris tussen €1.994 en €2.331 per maand op basis van gemiddeld 38 uur per week en 8% vakantietoeslag.
-    Vijf weken verlof per jaar.
-    Gratis toegang tot het park voor jou, je partner en gezinsleden.
-    Gratis toegang of korting op de toegang tot meerdere attractieparken in binnen- en buitenland.

 

Maar er is meer! We vergoeden reiskosten tot maximaal 50 km (retour) per dag. Na één jaar heb je recht op een 13de maand en een persoonlijk ontwikkelbudget.
De Efteling heeft een goede pensioenregeling en aantrekkelijke personeelskortingen (bijvoorbeeld korting op Efteling merchandise en korting op een verblijf bij Efteling Hotels & Resorts). Daarnaast is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering met korting op jouw polis.
Maar bovenal bieden we je veel werkplezier in een unieke omgeving met een enthousiaste groep collega’s.

Solliciteer direct
Heb je interesse om aan de slag te gaan bij de Efteling als onze nieuwe collega Horeca balieverkoop? Solliciteer dan direct! 
We vragen alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren. Tenslotte ben jij het visitekaartje van de Efteling! Gedurende de selectieprocedure zal dit worden besproken.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op via werkenbij@efteling.com


Wij verheugen ons op jouw sollicitatie!
 

Join the amazement!

Colleague Counter sales

With your guest-oriented, independent attitude, you will complete the positive experience of Efteling visitors.

Your workplace
From extensive dining to a quick snack, our guests can go to about 50 places for a bite to eat and a drink. The counter sales (Impuls formula) is for guests who want to eat and/or drink something quickly in order to continue their visit to the park immediately. By serving them quickly, we make the Efteling experience complete.


The position
As a colleague Counter Sales within the Impuls formula you will make a catering purchase a pleasant experience by the friendly way you take orders and the smooth way you serve delicious dishes and drinks. You work purposefully and answer questions of our guests. You are the business card of your location! You also operate the cash register and ensure that the catering outlet remains tidy. In short, you do everything to give our guests an unforgettable day. You make it fun!


Requirements
You:
- At least have an intermediate vocational education (MBO) work and intellectual level.
- Have relevant working experience as a waiter/waitress. If you have no experience we will train you. 
- Are available 2 to 5 days a week, of which at least one is a weekend day. You also are able to work in holiday periods and (partially) during holidays.
- Do speak English, knowledge of the Dutch language is a plus.


What do you get from us?
-    A one year contract for an average of 16-32 hours per week (after that a permanent contract is possible).
-    A salary between €1.994 and €2.331 per month based on an average of 38 hours per week and 8% vacation allowance.
-    Five weeks leave per year.
-    Free entrance to the park for you, your partner and family members.
-    Free admission or discounted admission to several amusement parks at home and abroad.


But there is more! We reimburse travel expenses up to a maximum of 50 km (round trip) per day. After one year, you are entitled to a 13th month and a personal development budget.
De Efteling has a good pension scheme and attractive employee discounts (for example, discount on Efteling merchandise and discount on accommodation at Efteling Hotels & Resorts). In addition, there is the possibility to participate in a collective health insurance with discount on your policy.
But above all we offer you a lot of job satisfaction in a unique environment with an enthusiastic group of colleagues.


Interested?
Are you interested to get started at the Efteling as our new colleague hospitality Counter sales? Then apply now! 


We ask all new employees to submit a Certificate of Good Conduct (VOG). After all, you are the business card of Efteling! This will be discussed during the selection procedure. 


Do you have any questions? Please feel free to contact us via werkenbij@efteling.com
We look forward to your application!