Kaatsheuvel,
31
mei
2018
|
15:04
Europe/Amsterdam

Gemeente Tilburg: Partijen gaan voor recroduct 'Poort van Pauwels'

De Efteling, Natuurmonumenten, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg hebben op 31 mei een intentieovereenkomst gesloten voor het realiseren van het recroduct 'Poort van Pauwels'. Dit recroduct verbindt de natuurgebieden de Brand en Huis ter Heide en vormt de toegang tot Landschapspark Pauwels. Deze natuurbrug voor dieren als boomkikkers, padden, salamanders en grotere zoogdieren als het ree wordt gecombineerd met een brug waar fietsers en wandelaars de N261 kunnen oversteken.

Landschapspark Pauwels
Landschapspark Pauwels is het uitgestrekte gebied ten zuiden van De Loonse en Drunense Duinen en Kaatsheuvel / De Efteling en ten noorden van Tilburg. Het gebied is een natuurlijke overgang tussen de stedelijke omgeving en prachtige natuurgebieden. Een gebied waar gesport, gefietst, gewandeld, gespeeld en gewerkt wordt. Dit bijzondere landschap verdient meer aandacht om beter tot zijn recht komen. Daarom werken tien partners aan de verdere ontwikkeling van dit gebied. Door bestaande, vaak verborgen kwaliteiten te benutten, te verbinden en te koppelen aan nieuwe initiatieven, kunnen geïnteresseerden in de toekomst genieten van nog meer natuurlijke ontspanningsmogelijkheden in het Hart van Brabant. In 2016 ondertekenden deze partijen hiertoe al het 'Manifest Pauwels'.

Recroduct
De N261 is een flinke barrière voor planten, dieren en mensen die zich van Huis Ter Heide naar het Noorderbos willen verplaatsen. Met het recroduct wordt deze barrière werking opgeheven.

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg zetten nu een eerste stap met het investeren in een recroduct over de N261. Met de aanleg van het recroduct 'poort van Pauwels' komt er een belangrijke natuur- en recreatieverbinding. Natuurgebieden De Brand en Huis ter Heide worden op die manier weer met elkaar verbonden. Daarnaast ligt er de wens om Landschapspark Pauwels aantrekkelijker voor wandelaars en fietsers te maken. Het recroduct levert hier een belangrijke bijdrage aan.

Partners De Efteling en Natuurmonumenten steunen dit plan. Aan de westzijde komt het recroduct op grond van Natuurmonumenten en voor de oostzijde heeft de Efteling grond gekocht. De Efteling levert daarnaast een belangrijke financiële bijdrage en heeft samen met Natuurmonumenten een voortrekkersrol gespeeld in de totstandkoming van deze overeenkomst. De realisatie van het recroduct sluit goed aan bij wensen van bewoners van het gebied zoals geuit op de streekconferenties “Landschap TLZ’ van 2016/2017, die aangaven zowel behoefte te hebben aan beter wandel en fietsverbindingen als aan versterking van de ecologische verbindingen in het gebied.

Het vergt natuurlijk nog meer inspanning om met meer partners samen te investeren in Landschapspark Pauwels en te helpen om de regionale ambitie op het gebied van duurzaamheid, groen, water en recreatie verder te ontwikkelen. Deze eerste plannen laten reeds zien dat samenwerking zeker mogelijk en wenselijk is voor duurzame en evenwichtige ontwikkelingen in de regio Hart van Brabant.