Footprint verkleinen

Natuurbehoud en -beheer


Door de jaren heen is het park uitgebreid met talloze prachtige attracties en gebouwen. Desondanks wordt maximaal 11% van het gebied bebouwd. De Efteling houdt zorgvuldig rekening met de prachtige, natuurrijke omgeving waarin zij ligt en werkt nauw samen met natuurorganisaties. De inrichting van het Efteling Golfpark (1995) kwam tot stand in nauw overleg met de Vlinderstichting. De plannen voor Vakantiepark Efteling Bosrijk zijn gemaakt in samenwerking met de Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten. Ook heeft de Efteling gewerkt aan het herstel van het Loonsche Land, een natuurgebied van Stichting Natuurpark de Efteling, aangrenzend aan het attractiepark en BosrijkVolgens het internationale vakblad Amusement Today behoort de Efteling al jarenlang tot de beste parken ter wereld op het gebied van Landscaping. In onderzoeken eindigt de Efteling telkens in de top 3.

Duurzame initiatieven


Voor het op peil houden van de waterpartijen en het besproeien van het 'groen' binnen de Wereld van de Efteling wordt er sinds 1997 ‘Klaterwater’ gebruikt. De Efteling koopt gezuiverd huishoudelijk afvalwater uit Kaatsheuvel in en pompt dat naar het golfpark. Daar wordt het in een special rietveld nogmaals biologisch gezuiverd. Hierna is de kwaliteit optimaal en wordt het naar de waterpartijen gepompt. Daarnaast doet de Efteling aan klimaatregeling door middel van de warmte-koud opslag (WKO) in de attractie Vogel Rok, het Efteling Hotel, Bosrijk en het kantoorgebouw Raveleijn. Het grondwater circuleert in een gesloten systeem door de gebouwen en wordt daarna weer teruggepompt in de bodem, wat energiebesparend is.
De logistiek binnen de Efteling wordt door diverse elektrische voertuigen geregeld. De Efteling heeft  voertuigen in eigendom die volledig elektrisch worden aangedreven.Veel locaties in de Efteling zijn voorzien van energiezuinige verlichting (LED-verlichting).  Om een sfeervolle uitstraling te behouden, heeft de Efteling voor het Carrousel Paleis een eigen LED-lamp ontwikkeld. 
Bij bouw- en onderhoudswerkzaamheden gebruikt de Efteling waar mogelijk duurzame materialen die passen bij het authentieke karakter van de Efteling, zoals FSC-hout.


Biodiversiteit

Naast flora besteedt de Efteling ook aandacht aan de fauna. Sinds enkele jaren wordt de populatie vogels, vlinders, libellen, eekhoorns, egels en vleermuizen nauwgezet in kaart gebracht. Er zijn verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de diersoorten zich verder kunnen ontplooien, zoals nestkasten en voederplaatsen.


Landschapsontwikkeling in Het Loonsche Land


Het Loonsche Land is een natuurgebied van Stichting Natuurpark de Efteling, grenzend aan het Park en vakantiepark Bosrijk. Het gebied van 60 hectare heeft een rijke historie. Verscholen in het landschap liggen houtwallen, bolle akkers, rabatten, uitgegroeid eikenhakhout en holle paden. Door de jaren heen zijn deze sporen uit het verleden echter overwoekerd en aan het zicht onttrokken.
In december 2009 opende de Efteling het Vakantiepark Efteling Bosrijk. Ter compensatie werd afgesproken het Loonsche Land in oude glorie te herstellen en terug te brengen naar de situatie van rond 1850, zodat de natuur- en cultuurhistorische kenmerken weer zichtbaar worden in het landschap. Samen met Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie werd een totaalplan voor het gebied geschreven, waarbij de ontwikkeling van natuur en verblijfsrecreatie hand in hand gaan. 

De laatste herstelwerkzaamheden zijn in het voorjaar van 2015 afgerond. De komende jaren krijgt de natuur de tijd om zich verder te ontwikkelen, waarbij de Efteling op ecologische wijze zorgt voor het beheer van het gebied.

In het noordelijk deel van het Loonsche Land, grenzend aan het attractiepark en het golfpark, wordt medio 2017 Vakantiepark Efteling Loonsche Land geopend.

Maatschappelijke projecten


Hieronder vallen bijvoorbeeld de steun aan Villa Pardoes, Stichting Lezen en Schrijven en de samenwerkingen met opleidingsinstanties.